Pansinin Natin!

Statement from the PAGKAKAISA NG KABABAIHAN (KAISA KA)

Addendum: Please see the English translation below the original statement.

Ginigera ng makapangyarihang bayang US ang Iraq. Maraming kababaihan ang ginagahasa ng mga sundalo. Nuong nakaraang buwan, di na nagawang itago ang kahindikhindik na nangyaring panggagahasa sa magkapatid na mga bata (wala pang 15 taong gulang), sinunog pa ang mga ito pati magulang nila.May mga nakadestinong sundalong US sa Okinawa, Japan. May base sila. May ginahasa ring babae duon, Buti na lamang at naikulong ng gubyernong Japan ang sundalong may kagagawan nuong isang taon.

May “bisitang” mga sundalong US sa Pilipinas. Dito daw nagdyo-joint exercises o nagpapraktis, sabi ng gubyernong GMA at “tumutulong sa peace and humanitarian efforts”. Nagahasa si “Nicole”.

Ilang taon na ang nakaran, sa Korea, tuluy-tuloy na nagrali ang mamamayan sa kalsada upang ireklamo ang panggagahasa ng sundalong US sa dalawang Koreana.

Sa lahat ng lugar na nandun ang tropang US, marami ang report ng rape, hindi nga lang lahat nagkakalakas ng loob na maghabla ang mga biktima o kaya sa pambabraso ng gubyernong US, nalulusutan nila ang mga reklamo laban sa kanila.

E, kung nanghihimasok ang gubyernong US gamit ang tropang militar nito, manggera man, magtraining o maggwardya, ang laging sabi nila, ito’y para sa kapayapaan, demokrasya, at kaunlaran. Ang panggagahasa kaya o pagkakanlong ng rapists ay instrumentong pang kapayapaan, demokrasya at kaunlaran nila? O epekto sa utak ng kasundaluhan ng isang bayang sigá at walang pinananagutan? Isang pagdedeklarang, “kami ang pinakamakapangyarihan!

Huwag nating hayaang magpatuloy ito. Dobleng hirap ang dinaranas ng mga kababaihan at mga bata sa mga gera ng pananalakay (o aggression) o kahit pa sa mga tila payapang aktibidad na kaugnay ng gera (war-related activities) para sa pagpapalawak ng kanilang merkado, ng kanilang pagkukunan ng murang hilaw na materyales at labor at ng kanilang larangan ng pamumuhunan.

Ipaglaban natin ang katarungan para sa mga biktima ng panggagahasa ng nga mga tropang pansalakay ng US at hadlangan ang pagkakaroon ng mga gera ng pananalakay. Tutulan ang paggamit sa Pilipinas bilang sanayan o pahingahan ng mga tropang pansalakay.

Katarungan para kay “Nicole”! Katarungan para sa lahat ng biktima ng pang-aabusong sekswal-militar ng US.

Katarungan para sa bansang Pilipinas!

Makisangkot sa kaso ni “Nicole.”

_____________________

Start of English translation:

Let us take notice.

 

The Unites States, a superpower, wages war against
Iraq.  Many women are being raped by the soldiers.  Last month, the horrendous story about teen-aged sisters (who were not yet even 15 years old), raped by US soldiers and were consequently burned along with their parents, could no longer be kept secret.

 

There are American soldiers stationed in
Okinawa, Japan.  They have a military base in the area.  An 11 year-old girl was also raped there by a
US serviceman. Then a 27-year-old woman.   Fortunately, the Japanese government had the culprit of the crime last year jailed.

 

Years ago in
Korea, the Korean people went out to the streets decrying the rape committed against two Korean women.

 

In the
Philippines, there are “visiting” US soldiers.  According to the Arroyo government, they are here for joint exercises or training and are helping “in peace and humanitarian efforts”.  And then “Nicole” was raped.

 

Wherever US troops are, reports of rape are aplenty, but not every victim has the courage to file a case.  Or because the
US government throws its weight around, these soldiers would escape scot-free from the charges.

 

Whenever the US government intervenes in the affairs of other countries using its military troops—be it through war, training, or safeguarding—the
US always claims it is for the cause of peace, democracy and progress.  Is rape or adopting rapists an instrument of peace, democracy and progress? Or is this but the effect in the minds of soldiers of a bully country that is accountable to no one?   A declaration that, “We are invincible”!

 
Let us not allow this to go on.  Women and children suffer doubly under conditions of wars of aggression or even under seemingly peaceful war-related activities for the expansion of (monopoly capitalist) markets, of sources of cheap raw materials and labor and of their field of investment.
 
Let us fight for justice for rape victims of US aggressor troops and prevent wars of aggression.  Oppose the use of Philippine territory as a training ground or as a place for rest and recreation of aggressor troops!
 
Justice for Nicole!
Justice for all victims of US military sexual violence!
Justice for the Filipino nation!
 

 

 

Pansinin Natin!

July 16th, 2006 at 10:42 am (Statements)
 
Statement from the PAGKAKAISA NG KABABAIHAN (KAISA KA)
 
Ginigera ng makapangyarihang bayang US ang Iraq. Maraming kababaihan ang ginagahasa ng mga sundalo. Nuong nakaraang buwan, di na nagawang itago ang kahindikhindik na nangyaring panggagahasa sa magkapatid na mga bata (wala pang 15 taong gulang), sinunog pa ang mga ito pati magulang nila.May mga nakadestinong sundalong US sa Okinawa, Japan. May base sila. May ginahasa ring babae duon, Buti na lamang at naikulong ng gubyernong Japan ang sundalong may kagagawan nuong isang taon.”,1] ); //–>   A declaration that, “We are invincible”!

 

Let us not allow this to go on.  Women and children doubly suffer under conditions of wars of aggression, or even under seemingly peaceful war-related activities for the expansion of (monopoly capitalist) markets, of sources of cheap raw materials and labor and of their field of investment.

 

 

Let us fight for justice for rape victims of US aggressor troops and prevent wars of aggression.  Oppose the use of Philippine territory as a training ground or as a venue for rest and recreation of aggressor troops!

 

 

Justice for Nicole!

Justice for all victims of
US military sexual violence!

Justice for the Filipino nation!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s